ESTETIKA JAPAN

19 Oct

Estetika adalah ilmu tentang keindahan yang berkaitan dengan kesenian Japan

https://okabambangsudir.files.wordpress.com/2011/10/estetika-japan.ppt

%d bloggers like this: